mpanoratra sy ny asa soratra

Code pour ajouter ce livre sur votre site:
Ny marainan’io dia niresaka tao amin’ny “Block busters” momban’ny Ady Lehibe Faharoa, ary ny hadivory izay fomba nentina niady tamin’ny Ady Lehibe Voalohany,


fahoriana, amin’ny fahantrana sy ny fahatezeran’Andriamanitra dia tahaka ilay zanaka adala ao amin’ny filazantsara raha mbola tsy mibebaka (Lio 15: 14, 15)

FAMPIANARANA PRATIKA NY SORATRA MASINA Ny fanalahidin'ny Valimbavaka, ny Fitahiana, ny lanitra Ahoana no hahatongavan' izany aminao? Misy fanontaniana maromaro eto ...

famaranana 90 Fafana 36 Ny ... Eo amin’ny lafiny jeografia ..... 18 1.1.3. Eo amin’ny lafiny toe-karena ...